středa, 21.04.2021
 

Software

 • databázové aplikace na internetu
 • internetové obchody
 • programy na zakázku
 • speciální úpravy podle požadavků zákazníka
 • k našim programům poskytujeme trvalý servis s možností úprav
 • úpravy garantujeme po celou dobu životnosti programu
 • úpravy podle toho, jak se vyvíjí požadavky zákazníka
 • instalace software, pravidelné zálohování dat
 • údržba software a počítačů, antivirová ochrana


CCFIS fakturační a informační systém
Dodává se ve verzi s přístupem k datům z intranetu bez omezení počtu připojených počítačů. Data tak můžete mít dostupná snadno z kanceláře, skladu, na cestách, kdykoliv.
Usnadňuje řízení firmy, umožňuje sledování vydaných, přijatých a zálohových faktur, vystavování faktur, sledování doby splatnosti, obsahuje evidenci dodavatelů a odběratelů, pokladnu, běžné účty, vede skladovou evidenci, stav zásob a pohyby. Eviduje a vypočítává prodejní ceny podle odběratele. Program umožňuje velmi snadné a rychlé prohledávání podle různých kritérií, informuje Vás o celkovém hospodaření firmy, umožňuje ukládání a obnovení dat.
Na stisk jedné klávesy poskytne přehled o stavu pokladny, běžných účtů a celkovém hospodaření firmy. Předností je tisk přehledných výstupních sestav a výsledků hospodaření pro jednotlivé zakázky. Vytvoření a tisk faktury díky přehledným výběrovým a nabídkovým funkcím Vám zabere jen několik desítek vteřin.

Přístup oprávněných osob k programu je zajištěn sofistikovaným systémem přístupových práv pro jednotlivé uživatele, která nastavuje administrátor programu. Program přizpůsobíme přesně na míru Vašim požadavkům.

HOTELOVÝ PORTÁL - rezervační a provozní systém hotelu
Cílem bylo vytvořit podrobný informační systém hotelu, rezervací, včetně informací o provozu hotelu a výstupu ekonomických ukazatelů.
výsledek: odkudkoli dostupná a přehledná databáze s možností okamžitého vkládání informací o rezervacích, obsazení pokojů a údajů o ekonomii provozu
řešení: chráněná aplikace přístupná pouze vybraným osobám
technologie: html, php, mysql, javascript

funkce:
 • každý uživatel má přidělena práva vstupu jen do oblastí, které mu přísluší
 • uživatel může jednoduše měnit potřebné údaje, ty jsou okamžitě přístupné dalším uživatelům
 • lze zadávat nové rezervace, odjezdy a příjezdy ubytovaných
 • informace o vybavení pokojů, o skladových zásobách hotelu
 • obsahuje přehlednou mapu rezervací, okamžité informace o příjezdech a odjezdech
 • blokování pokojů, opce, příruční obchod na recepci
 • uživatel může nechávat vzkazy pro ostatní, adresovaný uživatel pak není vpuštěn do systému, pokud nepotvrdí přečtení vzkazu - výhodné při střídání recepčních
 • veškeré aktivity v programu jsou zaznamenávány, lze dohledat chybu zadání
 • přístup do systému odkudkoliv
 • k dispozici je přehled přístupů klientů


STERILIZACE – program pro sledování pohybu zboží na centrální sterilizaci nemocnice
Data pro vstupní a výstupní pracoviště se pořizují přenosnými snímači čárového kódu s pamětí a vlastním napájením, takže obsluha není nijak omezována v pohybu na pracovišti. Přenosný snímač umožňuje volný pohyb po skladu mezi regály a přímé zadávání právě ukládaného zboží. Po připravení celé dávky přejde obsluha k počítači, kde vložením snímače do stojanu zajistí přenos nasnímaných dat do počítače a přípravu snímače pro další dávku. Program ve snímači umožňuje libovolně přeskakovat mezi zbožím pro různá střediska, takže pracovník může připravovat zboží i pro několik středisek najednou. Program umožňuje jednoduchým způsobem sledovat celkový tok zboží na sterilizaci i jeho účtování příslušným střediskům. Samozřejmou součástí programu jsou uzávěrky, kde lze sčítat zboží pro jednotlivá střediska za libovolné období. Nechybí ani celkové součty materiálu prošlého sterilizací. Program je v síťové verzi s neomezeným počtem připojení. Je možno připojit libovolný počet dalších počítačů, které mohou sloužit pro účetní operace a přehled managementu. K výdejovému pracovišti se předpokládá připojení tiskárny, na které se tisknou průvodky vydaného zboží.

snímač Datalogic Memor   Program je přizpůsoben pro snímání dat snímači Memor firmy Datalogic. Snímače jsou přenosné, s vlastním napájením a s interním programem jsou nastaveny pro snímání až několika tisíc kódů najednou. Program je nastaven pro snímání kódu zboží v kódování EAN128 s maximální délkou 32 znaků. Číslo střediska je nastaveno na pevnou délku 4 znaky. Snímač je napájen interními akumulátory, umožňujícími několik hodin nezávislé činnosti. Vlastní snímání kódu zboží je možné po stisku tlačítka SCAN. Na displeji se objeví nápis zboží:. Paprsek laseru nastavíme na štítek s příslušným čárovým kódem a sejmeme. Správné sejmutí kódu je signalizováno krátkým pípnutím. Na displeji se objeví nápis kusů a my můžeme z klávesnice zadat množství zboží. Zadané množství potvrdíme klávesou ENTER. Změnu kódu střediska, pro které je zboží snímáno, docílíme stiskem klávesy F1. Program přejde k zadání kódu střediska a na displeji se objeví nápis číslo střediska. Sejmeme kód příslušného střediska. Program přejde k zadání dalšího kódu zboží. Máme-li nasnímané všechno zamýšlené zboží, přejdeme k pracovišti s počítačem a vložíme snímač do zapnutého stojanu. Do snímače je možno zadat kód snímající osoby i číslo sterilizátoru, kterým zboží prošlo.
Snímač po zasunutí do stojanu naváže komunikaci s počítačem a přenesou se data. Po ukončení přenosu se data ze snímače vymažou a snímač je připraven k dalšímu použití. Pokud snímač nepoužíváme, necháme ho zasunutý ve stojanu, ve kterém se dobíjí interní akumulátory. První položka v menu Načtení dat zajistí správnou interpretaci dat v programu v počítači a ohlásí případné chyby v zadávání (neexistující kód zboží nebo střediska). Ve druhé položce menu Data můžeme prohlížet, případně opravit nasnímaná data a vytisknout průvodku.


DIAGNOSTIKA – program pro sledování pohybu diagnostik v laboratořích nemocnice
Data pro výdej diagnostik se pořizují přenosnými snímači čárového kódu s pamětí a vlastním napájením, takže obsluha není nijak omezována v pohybu na pracovišti. Přenosný snímač umožňuje volný pohyb po skladu a přímé zadávání právě vydávaných diagnostik. Po připravení celé dávky přejde obsluha k počítači, kde vložením snímače do stojanu zajistí přenos nasnímaných dat do počítače a jejich odepsání ze skladu. Na příjmovém pracovišti se tisknou štítky s čárovým kódem přijatých diagnostik. Program umožňuje přehledným způsobem sledovat stav diagnostik a jejich expirace. Evidují se jednotlivé šarže, které se pak pro přehledy sdružují do skupin. Nechybí ani celkové součty pohybů diagnostik za libovolné období. Program je v síťové verzi s neomezeným počtem připojení. Je možno připojit libovolný počet dalších počítačů, které mohou sloužit pro účetní operace a přehled managementu.

  mapa webu
v8.13 (24-12-2020)
©1995-2021 CC data
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší