pondělí, 01.03.2021
 

Vybrané zakázky

Zakázky jsou řazeny abecedně. Kromě zde uvedených se věnujeme servisní a dodavatelské činnosti pro okruh několika desítek drobnějších zákazníků.

A.L.I. Studio Praha
Software na zakázku pro pokladnu na prodejně, skladové hospodářství, možnost připojení snímače čárového kódu a pokladní zásuvky, přehled zásob a obratu. Připojení na internet. Komplexní podpora. Dodávky výpočetní techniky a její údržba.

A nábytek
Vytvoření a správa internetového obchodu s nábytkem s důrazem na jednoduché ovládání. Vytvoření administračního systému.

APAP prodejní sklad papíru
Vytvoření internetového obchodu s mnoha nadstandardními funkcemi a podobchody, podpora uživatelů.

Český červený kříž
Vytvoření a správa www stránek s přehledem bytů pro seniory včetně fotografických prací, dodávky techniky, podpora uživatelů.

CLAAS
Software pro evidenci zákazníků a nakupovaného zboží, přenos dat mezi jednotlivými instalacemi a centrem.

Commco, s.r.o.
Správa sítě, komplexní podpora. Vytvoření www stránek.

Dow AgroSciences, s.r.o.
Software na zakázku pro fakturaci, skladové hospodářství, pokladnu, adresář.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Software pro alergologickou laboratoř, evidence pacientů, záznam a zpracování naměřených výsledků, tisky přehledů.

FOMEI, a.s.
Realizace datové sítě v prostorách polikliniky Barrandov.

Hotel CHODSKÁ
Program pro evidenci hotelových hostů a provoz hotelu, rezervace a vyúčtování pobytu, připojení k internetu, správa sítě, komplexní podpora. Vytvoření a údržba sítí.

Hotel SOLE
Program pro evidenci hotelových hostů, rezervace a vyúčtování pobytu.

IDEA nábytek, s.r.o.
Vytvoření a správa internetových obchodů s nábytkem s důrazem na jednoduché ovládání. Vytvoření administračního systému. Slovenská, rakouská a polská jazyková verze, společná administrace. Mailing systém pro rozesílání nabídek registrovaným zákazníkům.

INTERNA-NEUROLOGIE, s.r.o.
Správa sítě, údržba počítačů, opravy a dodávky výpočetní techniky, komplexní podpora, www stránky.

Invensys Systems, s.r.o., divize APV a Foxboro
Projekce a realizace datového rozvodu CAT5 pro 20 přípojných míst - Panduit, HP NetServer, Windows 2000. Dodávky a instalace výpočetní techniky, vytvoření AutoCadového pracoviště v Praze, Brně a Bratislavě. Připojení na internet, vytvoření aktivních www stránek, správa sítě, komplexní podpora.

JUDr. Cilínek - advokátní kancelář
Síťový software na zakázku pro evidenci dlužníků a plateb. Instalace sítě, dodávky výpočetní techniky, komplexní podpora.

JUDr. Cilínková - advokátní kancelář
Síťový software pro fakturaci. Instalace sítě, dodávky výpočetní techniky, komplexní podpora, správa sítě, tvorba www stránek.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Správa sítě, serverů a VPN propojení územních pracovišť ve Středočeském kraji, komplexní podpora uživatelů, dodávky a instalace výpočetní techniky, www stránky, vytvoření a správa intranetových aplikací.

Mgr. Štuksa - advokátní kancelář
Software pro evidenci jízd a fakturaci. Dodávky výpočetní techniky, komplexní podpora. Připojení na internet, vytvoření www stránek.

MS Truck, s.r.o. - nákladní doprava
Software pro sledování cest, nákladů a fakturaci, dodávky a instalace výpočetní techniky, správa sítě, www stránky, komplexní podpora.

MUDr. Dvořák - chirurgie
Dodávky a instalace výpočetní techniky, správa sítě, komplexní podpora. Vytvoření www stránek.

Notářská kancelář JUDr. Zdeňky Borské
Komplexní podpora, opravy a dodávky výpočetní techniky.

OS SNAD - Občanské sdružení Společně s nadějí proti AIDS a drogám (SNAD)
Internetový portál s uživatelskou administrací.

Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika
Software na zakázku pro zpracování evidence firem, fakturaci, korespondenci.

Pražské pivovary, a.s.
Software na zakázku pro výrobní evidenci pivovaru, sledování nákladů na výrobu jednotlivých druhů piv podle výrobních středisek, dodávky výpočetní techniky. Program pro sledování odpadového hospodářství, který umožňuje vést evidenci odpadů podle zákona o odpadech. Program pro sledování výroby sladu včetně evidence dodávek od jiných dodavatelů.

Preditest, s.r.o.
Dodávky výpočetní techniky, připojení k internetu, www stránky.

První medic centrum – zdravotnictví
Projekce a realizace datového rozvodu CAT5 v areálu polikliniky s 300 přípojnými místy Panduit. Software na zakázku pro rehabilitační centrum, evidence pacientů, karet, výkonů, laboratorních výsledků. Dodávky a instalace výpočetní techniky. Připojení na internet.

Rehabilitace Anna Schollarová
Software pro rehabilitaci, fakturaci. Dodávky výpočetní techniky, komplexní podpora. Připojení na internet, vytvoření www stránek.

Silo Transport, a.s. - nákladní doprava
Software pro sledování cest, nákladů a vozidel, dodávky a instalace výpočetní techniky, správa sítě, komplexní podpora.

Špringer, v.o.s. – nákladní doprava
Software pro evidenci dopravy, vozového parku, jednotlivých cest, nákladů, přehledy pro jednotlivé vozy, celou firmu. Software pro fakturaci. Dodávky a instalace výpočetní techniky. Připojení na internet, komplexní podpora.

TTC Imtech, s.r.o.
Software na zakázku pro fakturaci, skladové hospodářství, pokladnu, adresář, tisky přehledů zakázek, tisky příkazů pro banku, diář, štítky, tisky spěšninových listů, obálek. Dodávky výpočetní techniky. Připojení na internet.

UNISALE-GUTEX, s.r.o.
Vytvoření a provoz internetového obchodu, síťový software na zakázku pro fakturaci, skladové hospodářství. Dodávky výpočetní techniky, správa sítě. Připojení na internet, komplexní podpora. Propojení účetního systému a internetového obchodu.

Život 90 – Rada humanitárních sdružení Praha
Dodávky výpočetní techniky, software pro evidenci klientů centrálního pultu AREION, počítačová síť, připojení na internet, komplexní podpora.
  mapa webu
v8.13 (24-12-2020)
©1995-2021 CC data
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší